Som många säkert redan har noterat finns posten "Kallvattenavgift" på senaste fakturan från Riksbyggen; den som ska betalas i juni. Riksbyggen hälsar att detta är en felskrivning och det ska egentligen stå "Varmvattenavgift". Posten gäller alltså den årliga avräkningen av varmvattnet som brukar komma på årets första faktura (men som i år alltså kommer på denna faktura istället). Beloppet är dock korrekt och fakturan ska betalas som vanligt.