Ansvarig för området: Elin Wohrne, se Kontaktuppgifter

Vårt område har 3 lekplatser:

1) Bävervägen - vid radhusen

Lekplatsen har en gungställning med två gungor av bildäckstyp och en bebisgunga. Underlaget vid gungställningen är sand. Bredvid gungorna finns en sandlåda, där det också finns ett lekbord.

2) Bävervägen - vid gångvägen mot Minkvägens parkeringsplats

Lekplatsen har en klätterställning med rutschbana, en större lekstuga samt en sandlåda. Dessutom finns en fast monterad träbänk.

3) Minkvägen - övre

Lekplatsen har en gungställning med två gungor av bildäckstyp samt en bebisgunga. Underlaget vid gungorna är sand. Bredvid finns en sandlåda. Där finns också ett lekbord och en liten byggnad med tak och golv.

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!