Ansvarig för området: Per Blixt, se Kontaktuppgifter

Samfälligheten äger de flesta av vägarna som går genom området, och även den belysning och de skyltar som finns på vägarna.

Undantaget är Tegelhagsvägens förlängningar som ägs av Sollentuna kommun.
Det är två vägar:

  1. Från Minkvägens parkeringsplats och sophus till poolen
  2. Från vändplatsen i slutet av Tegelhagsvägen ner mot Tegelhagsskolan

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!