Ansvarig för området: Dennis Johansson, se Kontaktuppgifter

I vårt område finns två sophus, ett vid Minkvägens parkering och ett vid Bävervägens parkeringsplats. Där finns soptunnor för hushållssopor och komposterbart material.

Syfte med anläggningen

Syfte med anläggningen är att samtliga hushåll i samfälligheten skall kunna tömma sina sopor på en eller flera platser inom samfälligheten.

 

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Tidigare fanns en soptunna per fastighet. Numera har samfälligheten gemensamma sopstationer med tunnor för matavfall respektive hushållssopor. Varje hushåll betalar efter vikttaxa utslaget på antalet hushåll i samfälligheten. Sollentuna Energi skickar ut en faktura till varje hushåll.

 

Hämtning av vitvaror

Sollentuna Energi hämtar uttjänta spisar, minikök, spishällar, ugnar, spisfläktar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlarare, torkskåp, manglar, kylar och frysar en gång per månad på Minkvägen och Bävervägen.

OBS! De hämtar inte TV-apparater, datorer eller skrivare. Dessa måste lämnas vid återvinningscentral.

Om du har vitvaror som ska hämtas, måste du meddela Sollentuna Energi på 
telefon 08-623 88 00!

De vitvaror som ställs ut ska också märkas med texten
”Anmäld till Kundtjänst för hämtning vecka X”.

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!