Ansvarig för garage och parkeringsplatser: Kerstin Sollerbrant Melefors och Dennis Johansson, se Kontaktuppgifter

Ansvarig för laddboxar: Sofia Lagerberg, se Kontaktuppgifter

 

Syfte med anläggningen

Syftet är att tillhandahålla parkering för boende och besökande till boende i samfälligheten. I varje garage finns eluttag, belysning samt laddbox för elbil. 

 

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

112 garage byggdes samtidigt som resten av området 1978. Ytterligare ett garage samt carportarna byggdes 1984 samtidigt som radhusen. Det finns 113 garage och 6 carportar i samfälligheten. På stora Bäver finns 36 garage och på lilla Bäver finns 19 garage och 6 carportar. På Minkvägen finns 58 garage.

Garagen, som är föreningens gemensamma egendom, är enbart avsedda att parkera bilar i, d.v.s. de får inte användas som allmänt förrådsutrymme. Varje hushåll ansvarar för att rengöra sitt garage regelbundet. Varje hushåll ansvarar också för att hålla sin garagedörr låst.

Parkeringsplatserna anlades 1978 samtidigt som resten av området. Det finns totalt 50 parkeringsplatser på Bävervägens två parkeringsytor och 45 parkeringsplatser på Minkvägen. Platserna är avsedda för registrerade fordon som tillhör boende eller besökande till boende.

Under 2019 installerades laddboxar för elbilar.

 

Information om elbilsladdning

Allmänt

Varje garage och carport har en laddbox med ett fast typ 2-uttag för elbilsladdning samt ett vanligt 230 V Schuko-uttag för mindre krävande uppgifter såsom motorvärmare och verktyg. Den el man använder genom laddboxen debiteras respektive garage-användare via kvartalsfakturan. 

Följande elpris tas för närvarande ut vid användning av samfällighetens laddboxar: 2,50 kr/kWh inklusive moms. Detta pris gäller från och med 2023-03-01, och kan komma att uppdateras av styrelsen om SEOMs elpris ändras väsentligt. I så fall meddelas detta här.

Här finns en introduktion till laddboxen: Laddbox HALO Introduktion.

Schuko-uttaget är alltså inte avsett att användas för elbilsladdning och man kan orsaka problem i systemet om man trots detta försöker. Det är således förbjudet att ladda elbil via Schuko-uttaget.  

Om man som garageinnehavaren har behov av en annan kontakt än typ 2 kan man låta behörig elektriker (t.ex. Newel som gjorde den ursprungliga installationen, kontakt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) byta ut typ 2-sladden till en som passar ens bil. Man bekostar detta själv.

Obs. om laddboxen slutar fungera beror detta oftast på att den har tappat kontakt med det trådlösa nätverket (wifi). Prova först att starta om laddboxen genom att slå av strömmen med automatsäkringen, vänta 30 sek och slå sen på strömmen igen. Automatsäkringarna hittar du i den vita säkringsboxen som finns i varje garagegrupp (oftast 4 garage i en grupp). Om inte detta hjälper, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Användarkonto

Laddboxen kommunicerar via trådlöst nätverk med en internet-tjänst som kallas HALO Cloud. Härifrån har man tillgång till vissa extrafunktioner; man kan t.ex. se status på laddaren, statistik samt göra inställningar. Det går även att sätta på samt stänga av laddningen via HALOCloud. Om man använder laddboxen bör man därför också ha ett konto på HALO Cloud. Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med ditt namn, mejladress, telefonnummer samt garagenummer så får du ett konto. Observera att även utan registrering i HALOCloud kommer laddboxen fungera och debiteringen för använd el hamna på rätt faktura, dock har man alltså inte tillgång till extrafunktionerna. SKAPA INTE DITT KONTO SJÄLV, UTAN MAILA STYRELSEN!

Här finns manual för HALOCloud: Laddbox HALOCloud Manual

Laddboxar på ute-platser

Förutom laddboxar i alla 119 garage/carport, har även fyra av ute-platserna utrustats med laddboxar; två på Minkvägens parkering och två på Bävervägens lilla parkering. För att kunna använda dessa fyra extra laddboxar behövs en nyckelbricka. Nyckelbrickan kopplas till din fastighet och till ditt användarkonto via HALOCloud. Elanvändning via laddbox som bekräftas med nyckelbrickan debiteras den fastighetsägare som är registrerad på nyckelbrickan.

För att kvittera ut en nyckelbricka, skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Ansvarig för laddboxar, se ovan.

Eftersom parkeringssituationen är ansträngd kommer dessa fyra ute-platser inte vara reserverade för elbilar. Styrelsen uppmanar dock alla boende att i första hand parkera på övriga platser om man inte avser att använda laddboxen. 

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!