Ansvarig för området: Anders Klingström, se Kontaktuppgifter

Alla fastighetsägare i Tegelhagens samfällighet är delägare i poolområdet som består av en stor pool, en barnpool, en bastu och omklädningsrum samt utemöbler till trädgården. Poolen är öppen sommartid, exakta dagar för öppnande och stängning är väderberoende men det brukar vara öppet för bad från slutet av maj till början av september. En förutsättning för öppnandet är att det finns poolskötare anmälda för hela säsongen.

Skötsel

Det är vi som bor i området som ansvarar för poolområdets skötsel och omvårdnad. För att fördela arbetsbördan efterfrågas inför varje säsong poolskötare för varje vecka som poolen är öppen. Poolskötaransvaret omfattar 1 vecka från måndag morgon till söndag kväll. Lämpligt är att pågående poolskötare utför uppgifterna tillsammans med avgående poolskötare under söndag kväll, så man inte missar någonting vid överföringen. Utförlig instruktion om poolens skötsel finns i maskinrummet.

Poolregler

  • Poolen är öppen mellan kl. 7.00 - 21.00.
  • Poolen är till för föreningens medlemmar och deras gäster. Antalet gäster ska inte vara för många. Föreningsmedlem ska närvara.
  • Bad sker på egen risk, respektera varandra.
  • Allt du tar med dig till poolen och bastun, badleksaker etc. samt sopor ska tas med därifrån.
  • Duscha före bad, utan badkläder. Tänk på vattenkvalitén.
  • Små barn ska använda badblöja eller motsvarande.
  • Händer en olycka så att bajs, kräk etc. hamnar i poolen ska poolskötaren tillkallas för åtgärder. För omedelbar upptagning av förorening finns en håv på poolhusets vägg vid lilla poolen. Bada inte vid magsjuka.
  • Undvik höga rop och skrik – tänk på de kringboende.
  • Inget glas eller andra vassa föremål vid eller i poolen.
  • Husdjur och cyklar/mopeder får inte tas in på poolområdet.

Syfte med anläggningen

Syftet med poolanläggningen är att ge alla i samfälligheten och våra gäster möjlighet till fritt bad i tempererad utomhuspool och bastu. Poolen ska kunna användas av alla i Tegelhagens Samfällighetsförening och ska fungera för både barn, tonåringar och vuxna.

Bastun bokas och används av en familj i taget, nyckel hämtas hos kvartersombudet.

Allmän beskrivning 

Den stora poolen är 12,5 x 6 meter stor. Djupet varierar mellan 1 och 1,7 meter. Barnpoolen är ca 4 meter i diameter och 3 decimeter djup. Runt poolerna finns trädäck och gräsmatta. Ett staket finns mellan stora och lilla poolen för att hindra de minsta barnen från att komma för nära den djupa poolen. Hela området är inhägnat med ett 2 meter högt Gunnebo stängsel. Varje fastighetsägare har möjlighet att kvittera ut en egen nyckelbricka till poolområdets grind samt har en egen nyckel till omklädningsrummet. Om nyckelbrickan tappas bort erhålls en ny för 200 kr och den borttappade brickan spärras.

Till poolen hör poolhuset med förråd, toalett, bastu och poolmaskinrum. Bastun består av själva bastun och en duschavdelning med två duschar och ett handfat. Till denna del krävs speciell nyckel för att komma in. I maskinrummet finns sandfilter, cirkulationspumpar och poolvärmare. Stora poolen värms av fjärrvärme medan lilla poolen värms med el. Två utomhusduschar finns, vid den stora poolen respektive vid barnpoolen.

Uppvärmning och el till poolområdet mäts inte separat. Kostnaden hamnar i den gemensamma potten för el och fjärrvärme.

Hjärtstartare

Inom poolområdet finns en hjärtstartare av märke Physio Control, modell LIFEPAK CR Plus.

Hjärtstartaren finns placerad på väggen i omklädningsrummet utanför bastun.

Styrelsen ombesörjer regelbundna batteribyten.

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!