Ansvarig för området: Madelene Sundholm och Dag Ribbing (trädgårdsmaskiner), se Kontaktuppgifter

Samfälligheten har grönområden framför allt i anslutning till p-platser, lekplatser, kvarterslokal och pool. Vi har dessutom två kullar med naturmark och en yta med planterade träd mitt i området kring Bävervägen. Kartorna nedan visar vilken mark som tillhör samfälligheten.

Karta 1 Karta 2

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!

 

Gräsklippning

Klippning av de gemensamma gräsmattorna sköts av alla medlemmar enligt ett schema som läggs upp av respektive kvartersombud. Vilket kvarter som ansvarar för vilken gräsmatta framgår om följande karta:

Gräsklippningskarta