Är du på väg att flytta hit (för köpare)?

Vi hoppas och tror att du kommer finna dig väl tillrätta i Tegelhagen.

Meddela inflytt

En av dom första sakerna du ska göra är att berätta för oss att du har flyttat in. På så sätt kan vi få in dig i våra rutiner och säkerställa att all information hamnar rätt. Vi uppmanar dig därför att skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med kopia till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och meddela följande:

 • Vilken fastighet du flyttar in i; fastighetsbeteckning och adress
 • Inflyttningsdatum
 • Fullständigt namn och personnummer på samtliga köpare
 • Nuvarande adress om du ännu inte flyttat in
 • Mailadress (styrelsens utskick hamnar här)

Du uppmuntras även att titta runt här på hemsidan; särskilt under Boendeinfo finns mycket matnyttigt såsom regler för våra gemensamma tillgångar.

Vatten, avlopp och hushållsavfall

Varje husägare ansvarar själv för avtal med SEOM gällande kallvatten, avlopp och hushållsavfall (även om samfälligheten ansvarar för själva avfallsstationen där vi lägger soporna). Ni som är nyinflyttade ska därför kontakta SEOM och anmäla ägarbyte. Fjärrvärme, d.v.s. varmvatten och radiatorvatten, är dock ingenting ni behöver tänka på, eftersom detta går via samfälligheten.

Ska du flytta härifrån (för säljare)?

Det var tråkigt att höra, men vi hoppas att du trivs med ditt nya boende.

Meddela utflytt

Vi uppmanar dig att skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med kopia till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och meddela följande:

 • Vilken fastighet du flyttar ut från; fastighetsbeteckning och adress
 • Utflyttningsdatum
 • Namn och personnummer på samtliga säljare
 • Säljarens nya adress

Återställ laddbox i garage

Säljaren är ansvarig för att återställa kabeln till laddboxen, om denna har bytts ut. 

Att tänka på (för båda)

Samfällighetsavgift

Avgiften till samfälligheten faktureras fastighetsägaren kvartalsvis i förväg. Om ägarbytet sker under perioden för i förväg erlagd samfällighetsavgift kan köparen kompensera säljaren. Samfälligheten reglerar inte detta.

Varmvattenförbrukning

En schablonförbrukning av varmvattnet ingår redan i samfällighetsavgiften. Kring årsskiftet görs en avläsning och den faktiska varmvattenförbrukningen minus schablonförbrukningen debiteras/krediteras på det nya årets kvartalsfaktura för kvartal 2 som betalas i mars.

Säljaren kan kompensera köparen denna debitering/kreditering för föregående år genom att göra en beräkning baserat på schablonförbrukning och kubikmeterpris. Vid ägarbyte under det nya året kan säljare och köpare själva läsa av varmvattenmätaren vid ägarbytet, och göra beräkningen baserat på förgående årsavläsning, schablonförbrukning och kubikmeterpris. Samfälligheten bistår vid anmodan (ta kontakt med kassören) med hur mycket schabloninbetalning som har gjorts för föregående år på kvartalsfakturor (det s.k. á-conto-beloppet), kubikmeterpris och förgående årsavläsning.

Elförbrukning via laddbox

Elförbrukningen i garaget faktureras fastighetsägaren kvartalsvis i efterhand. Säljaren kan kompensera köparen för den i efterhand fakturerade elkostnaden. Säljaren läser enklast av sin elförbrukning på bytesdagen på Charge Amps app. Samfälligheten bistår vid anmodan (ta kontakt med kassören) med kWh-pris.

Nyckelhantering

Vid försäljning ska nycklar till följande av samfällighetens anläggningar följa med huset

 • poolgrind
 • poolhus
 • garage

Överlämning av dessa nycklar sker direkt mellan köpare och säljare. 

Skulle någon nyckel saknas vid försäljningen, tar styrelsen ut ett självkostnadspris för ny nyckel.