Sammanställning av regler och rekommendationer för Tegelhagens Samfällighetsförening

Regler för kvarterslokalen

(Antagna av stämman 2003, modifierade av styrelsen 2018 och 2024) 

Uthyrning

 • För bokning kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Hyresavgift 200 kr (50 kr för barnkalas) betalas i förskott, helst med Swish till samfällighetens nummer 123 428 2273.
 • Lokalen uthyrs endast till fastighetsägare, eller hyresgäst till fastighetsägare, i Tegelhagens samfällighet (vuxen person) som också personligen ansvarar för städning och eventuell skadegörelse. Vidareuthyrning till tredje part är inte tillåtet.
 • Dörren till lokalen öppnas med ett elektroniskt lås. Dörrkod genereras av kvarterslokalsansvarig i samband med bokningen.
 • Lokalen uthyrs utrustad med servis samt diverse köksredskap och tillbehör.
 • Förbrukningsartiklar som diskmedel, disktrasor, handdukar, hushållspapper etc. tas med och eventuella rester tas tillbaka.
 • Städmedel, pappershanddukar och toalettpapper finns att tillgå i lokalen.
 • Instruktioner till mikrovågsugn, diskmaskin, spis, kyl/frys skall noga läsas igenom innan användandet.
 • Det är absolut förbjudet att använda tejp på fönster, väggar, inner- och ytterdörrar samt belysning! Ingen tejp får alltså sättas upp i lokalen.
 • Lokalen ska städas och återställas enligt instruktion i kvartershuset.
 • Lokalen kommer löpande att besiktigas efter uthyrning. Glöm inte att även städa utomhus runt kvarterslokalen efter att du hyrt den!
 • Om något saknas, blivit skadat eller förstört – meddela kvartersombudsansvarig. Förstört gods ersätts av hyresgäst.

Lån av bord och stolar

 • I mån av tillgång kan bord och stolar lånas kostnadsfritt efter kontakt med kvartershusansvarig.

Pingisspel

 • Lokalen kan lånas gratis för pingisspel om lokalen inte är bokad. Betalda bokningar har alltid företräde.
 • För utlåning av lokalen och tillgång till kodlås kontakta Dennis Johansson på 070-935 5000.
 • Lokalen lånas endast ut till fastighetsägare, eller hyresgäst till fastighetsägare, i Tegelhagens samfällighet (vuxen person) som också personligen ansvarar för städning och eventuell skadegörelse.
 • Lokalen ska städas och återställas enligt instruktion i kvartershuset.
 • Lokalen kommer löpande att besiktigas efter utlåning.
 • Lokalen kan uthyras med kort varsel och betalda bokningar har alltid företräde. 

Regler för parkering

 • Parkeringen är endast avsedd för fordon som tillhör föreningens medlemmar och deras gäster. (Styrelsen 2018)
 • Parkeringsplatserna får inte användas för
  - permanent uppställning av släpkärror
  - säsongsuppställning (1 nov – 1 april) av husvagnar eller husbilar
  - uppställning av avregistrerade/avställda fordon eller andra föremål (Styrelsen 2004 modifierat av Styrelsen 2020)
 • Parkering på föreningens samfällda vägar får endast ske i samband med i- och urlastning av fordon vid egen fastighet. (Stämman 2003)
 • Parkering på föreningens gräsytor är inte tillåten. (Stämman 2003)
 • Parkering på egen tomt är enligt detaljplanen för området inte tillåten. (Sollentuna kommuns detaljplan)
 • Styrelsen kan, utan att invänta stämmobeslut, avdela fast parkeringsplats för handikappad om behov uppkommer inom föreningen. (Stämman 2002)
 • Föreningen har rätt att, efter kontakt med berörd ägare, ta ut kontrollavgift för felaktigt parkerade eller uppställda fordon, och ytterst att även låta transportera bort sådana fordon.

 

Regler för garagen

 • Garagen, som är föreningens gemensamma egendom, är enbart avsedda att parkera bilar i, d.v.s. de får inte användas som allmänt förrådsutrymme.
 • Varje hushåll ansvarar för att rengöra sitt garage regelbundet.
 • Varje hushåll ansvarar för att hålla sin garagedörr låst.
 • Laddboxarna får inte blockeras, eftersom de behöver vara åtkomliga för underhållsarbete.

 

Rekommendationer för parkering

Det finns många synpunkter på hur parkering ska ske inom samfälligheten. För grannsämjans skull rekommenderas att alla så långt som möjligt rättar sig efter följande:

 • Försök att ställa in bilen i garaget, åtminstone över natten (det finns för få parkeringsplatser utomhus för att det ska räcka till alla andrabilar, besökare etc. om alla parkerar sina bilar utomhus). (Stämman 2003)
 • De fyra ute-parkeringsplatser som är försedda med laddboxar är till för att ladda elfordon. Styrelsen uppmanar därför alla att i första hand parkera på annan plats om man inte använder laddboxen. Detta gäller givetvis även elfordon. (Styrelsen 2020).

 

Kvartersombudsinstruktion

(Antagna av stämman 2003)

Ett kvartersombud ska utföra följande:

 • Leda kvartersmedlemmarnas arbete under årets 2 städdagar.
 • Sköta varmvattenavläsningen inom "kvarteret" på kassörens uppmaning.
 • Se till att kvarterets grönytor och gemensamhetsytor såsom lekplatser och buskage sköts under övriga året (främst gräsklippning). (Kan t.ex. hanteras genom att kvartersombud gör upp lista där fastighet tilldelas en vecka enligt ett rullande schema.)
 • Handha bastunyckel och sköta utlåningen till kvarterets medlemmar (se även regler för bastun).
 • Hjälpa poolgruppen att bemanna poolschemat för sommaren.

 

Regler för sophantering

(Antagna av styrelsen 2004 och kompletterade efter hand)

 • Samfälligheten har gemensam sophantering. Fastighetsägare är därför skyldig att följa det avtal som samfällighetsföreningen har Avtalet innebär att vi ska sortera ut komposterbart material enligt de regler som skickas ut av kommunens entreprenör. Idag sorterar vi i två utfall, matkompost i papperspåse som tillhandahålls gratis från kommunen. Övriga sopor sorteras i plastpåsar, EJ BYGGAVFALL eller elektriska komponenter (glödlampor etc.). Förpackningar och tidningar samt glas tömmes i speciella containers av kommunen hänvisade platser. Sprayer och målarfärg eller liknande tömmes vid en miljöstation.

 

 • Fyll inte sopbehållarna mer än att det går att stänga locket ordentligt så hålls parkeringarna fräscha!

  Om du har grovsopor som t.ex. kyl eller frys, disk- eller tvättmaskin så ska de ställas ut vid sopstationen. Hämtning sker enligt anslaget schema en gång per månad.
  Observera att hämtningen måste anmälas till Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) på telefon 08-623 88 01. Märk grovsoporna med datum och skriv ”Anmäld till SEOM kundtjänst vecka X”

 

 • Lägg märke till att vi inte har någon hämtning av TV, dator, skrivare och liknande, utan endast vitvaror. Elektronik måste istället lämnas till en återvinningscentral.

  

Regler för poolen

(Modifierade av styrelsen 2023)

 • Poolen är öppen mellan kl. 7.00 - 21.00.
 • Poolen är till för föreningens medlemmar och deras gäster. Antalet gäster ska inte vara för många. Föreningsmedlem ska närvara.
 • Bad sker på egen risk, respektera varandra.
 • Allt du tar med dig till poolen och bastun, badleksaker etc. samt sopor ska tas med därifrån.
 • Duscha före bad, utan badkläder. Tänk på vattenkvalitén.
 • Små barn ska använda badblöja eller motsvarande.
 • Händer en olycka så att bajs, kräk etc. hamnar i poolen ska poolskötaren tillkallas för åtgärder. För omedelbar upptagning av förorening finns en håv på poolhusets vägg vid lilla poolen. Bada inte vid magsjuka.
 • Undvik höga rop och skrik – tänk på de kringboende.
 • Inget glas eller andra vassa föremål vid eller i poolen.
 • Husdjur och cyklar/mopeder får inte tas in på poolområdet.

  

Regler för bastun

(Antagna av stämman 2003, modifierade av styrelsen 2021)

 • Bokning av bastun sker på bokningsblad i bastuhuset.
 • Det är bara tillåtet att boka bastun ett pass per dag.
 • Det är bara tillåtet att ha en bokning i taget.
 • Fastighetsägaren personligen (= vuxen person) kvitterar ut nyckel hos kvartersombudet och ska också personligen lämna tillbaka nyckeln.
 • Samtliga kvartersombud måste föra loggbok med namn, datum och klockslag för ut- och återlämning av bastunyckel.
 • Bastun och övriga utrymmen ska städas efter användandet. Om instruktion finns uppsatt i bastun ska den följas.
 • Dörren skall ovillkorligen låsas efter bastubadet.

 

Regler för släpvagnen

(Antagna av styrelsen 2021)

 • Pris för 3 timmar är 50 kr eller per dygn 100 kr. Betalas helst med Swish till samfällighetens nummer 123 428 2273; skriv "hyra släp ditt namn" i meddelandefältet.
 • Maximal hyrtid är 2 dygn
 • Den hyrande är ansvarig för skador man orsakar
 • Bokning görs via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Där överenskoms även tid för upphämtning av nyckel. Efter hyrestiden återlämnas nyckeln. Varje hushåll kan ha en bokning åt gången. 
 • Släpet hyrs inte ut vid vinterväglag (oftast dec-mars)
 • Släpet har ingen handbroms så den hyrande måste alltså säkra släpet från rullning när det är frånkopplat från bilen
 • Släpet har ingen färdbroms så det är ofta bilens egenskaper som är begränsande för lastvikt och hastighet. Du måste därför alltid beräkna lastvikt och hastighet för din specifika kombination av bil+släp, t.ex. genom att använda Transportstyrlesens utmärkta webtjänst: transportstyrelsen.se/slapvagnskalkylator (släpets reg.nr. anges som ANJ21F)
 • Släpet står parkerat på gräset vid stora Bävervägsparkeringen och ska återlämnas på samma ställe efter hyrestiden.

 

Rekommendationer för trafik i området

(Antagna av styrelsen 2022)

Det är av stor vikt för säkerhet, grannsämja och trivsel att trafiken hålls ner så mycket som möjligt. Därför uppmanar styrelsen samtliga medlemmar att använda sitt sunda förnuft och att tänka på följande:

 • Kör bara in med bil om det är nödvändigt, t.ex. för lastning
 • Om du bedömer att det är nödvändigt att köra in; håll kryphastighet
 • Uppmana även dina hantverkare och leverantörer att bete sig enligt ovanstående. När man beställer hem varor är det nästan alltid möjligt att ange särskilda önskemål/kommentarer för leveransen; ange då ”Vänligen ställ bilen på vändplanen och gå in sista biten till huset”.

 

Regler för stegen

(Antagna av styrelsen 2004)

 • Föreningen har en extra lång stege som kan lånas av medlemmarna. Den hänger vid poolhuset och skall återlämnas direkt efter avslutat arbete.

 

Övriga rekommendationer

(Antagna av stämman 2003)

 • Fråga berörda grannar när du vill måla staket, toppa träd vid och utanför din närmiljö etc. för att undvika onödigt groll med grannar.