Enligt beslut på 2023 års föreningsstämma ...

... skall mätare för individuell mätning av radiatorvärmen installeras i våra hus. I samband med det skall även mätarna för varmvatten bytas ut. Del två av denna installation kommer att påbörjas vecka 20 och slutförs enligt överenskommen tidplan.

Vänligen se avisering i brevlådan för exakt dag och tid för just ert hus.  

Ni kommer även att aviseras individuellt med en lapp i brevlådan.

Det är mycket viktigt att installatörerna får tillgång till alla hus ...

... eftersom samfälligheten annars får betala för de hus som inte var tillgängliga vid aviserat tillfälle. Se individuell avisering i brevlådan för tillvägagångssätt om ni inte kan vara hemma på aviserad dag och tid.


Övrig information

  • Entreprenören kommer att läsa av den gamla mätarställningen innan avinstallation.
  • Det är mycket viktigt att det är helt fritt kring "lådan" med full ståhöjd, inga saker får vara i vägen. Lådor som är modifierade och inte har ursprungligt mått på öppning behöver åtgärdas. Det får inte finnas isolering eller liknande som gör att ventiler inte är åtkomliga.
  • För att kunna installera värmemätare kommer defekta ventiler att bytas. Eftersom arbete sker när det inte är behov av uppvärmning påverkar detta inte komfort i husen.
  • För att kunna byta varmvattenmätare i de hus där byte ej kunde ske i första omgången byts ventiler. Detta innebär att varmvattnet kommer att vara avstängt under delar av installationen. Hela området påverkas av detta. Kallvatten påverkas inte.