Som styrelsen rapporterade på årsstämman har inte samfälligheten fått in något attraktivt anbud på renovering av vårt fjärrvärmesystem. Tills marknadsläget förbättras har styrelsen inte för avsikt att ta initiativ till någon ny anbudsprocess. Den mest attraktiva strategin just nu förefaller vara att då en läcka uppstår, byta en längre sträcka än bara den trasiga delen, t.ex. hela den berörda gatan.