Vår leverantör av fjärrvärme, SEOM, har aviserat en prishöjning på 9% för fjärrvärme från januari 2024. Styrelsen kommer utvärdera det ekonomiska resultatet från 2023 innan vi till årsstämman lägger fram förslag på eventuella ändringar av samfällighetens medlemsavgift.

Det som till stor del har bestämt samfällighetens ekonomiska resultat tidigare är dels hur kall vintern har varit, dels hur mycket läckor som har behövt repareras i fjärrvärmesystemet. Det vi kan konstatera för 2023 är att det hittills inte har upptäckts några läckor. Vad vintern bär med sig återstår att se, men styrelsen skulle ändå vilja uppmana medlemmarna att iaktta sparsamhet och sunt förnuft när det gäller uppvärmningen. På nätet (se t.ex. Energimyndigheten och Stockholm exergi) finns gott om enkla tips om hur man sparar på uppvärmning hemma. Se det som en övning inför framtiden när de individuella värmemätarna har installerats och var och en endast betalar för sin egen värmeförbrukning