Debitering av laddbox-el Juni-Okt uteblev dessvärre på grund av tekniskt fel.

Separat faktura har skickats ut nu i efterhand.