Inbjudan till höstens städdag, lördagen den 22 okt kl. 10 – ca 12.30

Välkommen på årets höststädning av gemensamma ytor. Du får möjlighet att prata med grannarna och njuta av den fantastiska höstsolen som är beställd. Styrelsen räknar med att minst en person per hushåll ställer upp och hjälper till att hålla vårt område städat och snyggt. Säg till ditt kvartersombud om du inte kan vara med, så kan ni gemensamt hitta andra uppgifter som kan utföras en annan dag. Listan på kvartersombud finns på här: Kvartersombud.

Kvartersombudet för respektive område leder städdagen. De kommer att finnas på plats vid start kl. 10.00. Ta med egna redskap som kratta, spade, skottkärra etc.

Om du har något du tycker behöver snyggas upp i ditt närområde, tipsa ditt kvartersombud i förväg så att det blir inplanerat för städdagen!

Efter städdagen bjuder samfälligheten på korv och kaffe/dricka utanför kvarterslokalen i sedvanlig ordning.

Det kommer att finnas containrar uppställda på Bävervägens och Minkvägens parkeringsplatser i samband med städdagen. Försök att packa avfallet så utrymmessnålt som möjligt!

Följande är inte tillåtet att lägga i containrarna: 

färg, oljor, däck, fälg, batterier, ljuskällor, elektronik, vitvaror, tryckimpregnerat trä, asbest, PCB, blåbetong, asfalt eller hushållsavfall.

 

Diverse påminnelser

Trimning av häckar på egen tomt

De medlemmar som bor vid korsningar uppmanas att iaktta kommunens allmänna regler som säger att höjden på buskar och häckar vid korsningar får vara högst 80 centimeter. Se också till att klippa rent kring vägskyltar så att de syns ordentligt.

Bara ris på rishögen!

Det finns möjlighet att lämna ris och grenar (0,5 – 7 cm tjocka) vid den markerade platsen snett emot grusplanen vid f.d. förskolan. Man får alltså inte dumpa trädstammar, jord, sten eller kompost­avfall där. På städdagen läggs samfällighetens kompostavfall i sopsäckar i containrarna.

Hämtning av vitvaror

Om du har vitvaror som du vill slänga kan dessa ställas vid sidan av sophuset. Observera att du också måste kontakta Sollentuna Energi och Miljö på telefon 08‑623 88 00 för hämtning! De vitvaror som ställs ut ska också märkas med texten ”Anmäld till SEOM Kundtjänst för hämtning vecka X”.

Hämtning av vitvaror gör SEOM (efter din kontakt med deras kundtjänst) var fjärde vecka.

Mobil återvinningscentral

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de vanliga återvinningscentralerna.

2022 finns den i Tegelhagen (Silverdals kapell, infart P-plats) följande torsdagar kl. 16.30-19.30: 5 jan, 3 feb, 3 mars, 7 apr, 5 maj, 2 juni, 7 juli, 4 aug, 1 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec

Extra information