För att spegla dom höjda elpriserna som samfälligheten nu betalar, har styrelsen beslutat att höja det pris medlemmarna betalar för förbrukning i laddboxarna. Priset höjs vid nyår från 1,50 kr/kWh till 2,50 kr/kWh.  

 

Extra information