Vad händer?

Som ni säkert har märkt så grävs och lagas det på sina håll nu på Minkvägen. Den tidigare läcksökningen identifierade tre läckor som samfälligheten nu har grävt för att hitta:

  • Utanför Minkvägen 1: Här var det en läcka på varmvattnets stamledning. Läckan är lagad och gropen igenlagd. Asfaltering kommer ske när marken har satt sig ordentligt. 
  • Utanför Minkvägen 5: Läcksökningen indikerade en läcka på varmvatten- eller värmesystemet, men vid grävning kunde man inte hitta läckan. Gropen är igenlagd och ny mer detaljerad läcksökning kommer göras efter nyår.
  • Utanför Minkvägen 37: Här behövdes det omfattande grävning för att hitta hitta läckan som var på värmesystemets stamledning, precis där den vänder i en brunn. Läckan är lagad och gropen igenlagd. Asfaltering kommer ske när marken har satt sig ordentligt.  

Läcksökningen indikerade även energiläckage utanför Bävervägen 4-6, Minkvägen 54 och Bävervägen 5. Troligtvis är detta dåligt isolerade rör och inga läckor.

Däremot finns en konstaterad läcka på varmvattenledningen till poolhuset vid lilla poolen. Planen är att inte laga den läckan, utan istället att använda värmeväxlaren på utsidan av poolhuset, som idag värmer den stora poolen, till att även värma poolhuset och generera varmvattnet. Den läckande varmvattenledningen och värmeledningen från undercentralen pluggas. Arbetet kan troligtvis ske i januari.

 

Bilden visar det trasiga värmeröret utanför Minkvägen 37.

 beskrivning

 

 

Extra information