Årsstämman i april 2021 beslutade att en bom skulle sättas upp vid Bävervägen 9. Styrelsen har tagit in offert på denna och den kommer sättas upp efter sommaren. Alla berörda boende kommer få en s.k. "Sverige-nyckel" som man kan öppna bommen med när man ska köra in till sitt hus för lastning eller lossning. Räddningstjänst, taxi och färdtjänst kommer även in med samma nyckel (dom har redan sådana).

Utöver detta fick styrelsen i uppdrag att undersöka om andra bommar behövs i området. En enkät genomfördes och av de 76 inkomna svaren var det endast 13 som önskade bommar på sin gata. Dessa fördelade sig på följande sätt:

  • Minkvägen 1-25: 2 ja och 8 nej
  • Minkvägen 2-64: 2 ja och 20 nej
  • Bävervägen 2-26: 5 ja och 6 nej
  • Kommunvägen mellan Bävervägen och Minkvägen fick även 4 ja-röster. Den råder dock inte samfälligheten över, även om styrelsen kommer påverka kommunen i frågan.

Styrelsen drog slutsatsen att det förutom den redan av stämman beslutade bommen vid Bävervägen 9, endast är Bävervägen 2-26 där en bom överhuvudtaget kan komma i fråga eftersom det på övriga gator finns en överväldigande majoritet mot bommar. Eftersom bommen vid Bävervägen 9 riskerar att styra över trafik som ska mot ”sydvästra” Bävervägen (21-45, 56-72) till Bävervägen 2-26, ansåg styrelsen att en bom på Bävervägen 2-26 är motiverad. Därför kommer en beställning göras även på denna.

De två nya bommarna är nu färdiginstallerade.

 

Extra information