Styrelsen har låtit göra en besiktning av våra gemensamt ägda lekplatser. Besiktningsmannen har vissa anmärkningar som kräver åtgärd direkt:

  • Avståndet mellan spjälorna i staket är för stora, lekplatsen vid Bv 1
  • Avståndet mellan spjälorna i staket är för stora, lekplatsen vid Mv 54
  • Ställen där kläder/hår kan fastna, lekhuset på lekplatsen vid Mv 54

Dessa kommer styrelsen åtgärda tillsammans med några andra mindre brister där förbättringar anses behövas.

Extra information