Styrelsen lät i våras göra en besiktning av samfällighetens lekplatser. Besiktningsmannen hade vissa anmärkningar som kräver åtgärd direkt:

  • Avståndet mellan spjälorna i staket är för stora, lekplatsen vid Bv 1
  • Avståndet mellan spjälorna i staket är för stora, lekplatsen vid Mv 54
  • Ställen där kläder/hår kan fastna, lekhuset på lekplatsen vid Mv 54

Lekhuset vid Mv 54 har reparerats under sommaren. Angående staketen, eftersom dessa ändå är tämligen gamla har styrelsen beslutat att byta ut staketen i sin helhet vid lekplatsen Bv 1 och Mv 54. 

Arbetet med lekplatserna är nu färdigt.

Extra information