På grund av en administrativ miss har Riksbyggen inte debiterat nettot för varmvattenförbrukningen på kvartalsfakturorna ännu. Avräkningen för detta kommer istället på fakturan för kvartal 3 i år.

Extra information