I november 2019 fick alla boende möjlighet att svara på en enkät om framtiden för våra ute-parkeringar. Bakgrunden är att styrelsen har fått signaler om att situationen på parkeringarna är alltmer ansträngd och att det stundtals är svårt att hitta lediga parkeringar. 

74 hushåll (av 119) svarade på enkäten med följande resultat:

Alternativ 1 (vänta och se): 40 röster
Alternativ 2 (inför p-biljetter): 30 röster, varav 18 röstade för kombination med övervakning
Alternativ 3 (bygg bommar): 4 röster

Styrelsen kommer jobba vidare med frågan med vägledning av ovanstående, och återkommer med mer information.

 


Styrelsen genom Dag Ribbing, sekreterare

 

Extra information