Kallelse till höstens städdag
lördagen den 19 okt kl. 10.00

 

Alla medlemmar i samfälligheten är välkomna att hjälpa till med arbetet! Du får möjlighet att prata med grannarna och njuta av den fantastiska höstsolen som är beställd. Styrelsen räknar med att minst en person per hushåll ställer upp och hjälper oss hålla vårt område städat och snyggt. Säg till ditt kvartersombud om du inte kan vara med, så kan ni gemensamt hitta andra uppgifter som kan utföras en annan dag.

Kvartersombudet för respektive närområde leder städdagen. De kommer att finnas på plats vid start kl. 10.00. Ta med egna redskap som kratta, spade, skottkärra etc.

De medlemmar som bor vid korsningar kan gärna passa på att trimma ner häckar och buskar till rätt nivå. Kommunen allmänna regler säger att höjden på buskar och häckar vid korsningar får vara högst 70 centimeter, så det är bra om även vi kan följa det i samfälligheten. Se också till att klippa rent kring vägskyltar så att de syns ordentligt.

Om du har något annat som behöver snyggas upp i ditt närområde kan du gärna tipsa ditt kvartersombud, så kan det bli gjort under städdagen!

Städdagen avslutas klockan 12.30. Efter arbetet serveras varmkorv och kaffe och smörgås i kvarterslokalen.

 

 

Trädgårdsavfall – men bara ris på rishögen!

Det finns möjlighet att lämna trädgårdsavfall vid den markerade platsen snett emot Silverskogens förskola (där barackerna nu är bortfraktade). Där får endast ris, grenar och liknande avfall lämnas. Du får absolut inte lämna jord, sten, byggmaterial eller annat skräp, och inte heller kompostavfall, stubbar eller hela träd.

Containrar för skräp

Det kommer att finnas containrar uppställda på Bävervägens och Minkvägens parkerings-platser i samband med städdagen. Försök att packa avfallet så utrymmessnålt som möjligt!

Det är inte tillåtet att lägga el-avfall i containrarna (lysrör, kylskåp, elapparater etc.). Denna typ av avfall ger straffavgifter vid omhändertagandet av containrarna. Använd istället vår hämtning av vitvaror eller den mobila återvinningscentralen för elavfall, se nedan.

 

Det är inte heller tillåtet att lägga gamla bildäck i containern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen genom Dag Ribbing, sekreterare

 

Extra information