På det extra årsmötet 2 september 2019 beslutades att installera laddboxar för elbilar i garage och carport enligt motionens förslag. En ovanligt stor del av hushållen var representerade på stämman och beslutet togs med stor majoritet.

Styrelsen och elbilsgruppen har nu dragit igång det praktiska arbetet. Beställning är lagd hos leverantören SEOM med Newel som underleverantör. I samband med detta jobb har styrelsen även beställt förbättrad belysning i garagen.

 

Planen för installation ser ut på följande vis:

MINKVÄGEN   Status
16 – 20 sept  Garageplatser 15-30 KLAR
23 – 27 sept Garageplatser 1-14 KLAR
30 sept – 4 okt Garageplatser 31-44 KLAR
7 – 11 okt Garageplatser 45-58 KLAR
BÄVERVÄGEN    
17 – 21 okt Garageplatser 59-67 KLAR
22 – 24 okt Garageplatser 68-76 KLAR
25 – 30 okt Garageplatser 77-85 KLAR
30 okt – 1 nov Garageplatser 86-94 KLAR
6 – 8 nov Garageplatser 95-103 KLAR
11 – 13 nov Garageplatser 104-112, ”xxx”  
14 – 15 nov Carport 1-8  


Viss förberedelse måste göras av respektive garageanvändare; information om detta har gått ut till berörda.

Ni kan läsa mer om den laddbox som är vald här: Halo Wallbox. Laddboxen kommunicerar med en internet-tjänst via trådlöst nätverk. Vi rekommenderar samtliga garageinnehavare att registrera sig som användare i denna internet-tjänst som kallas HALOCloud. Härifrån har man tillgång till vissa extrafunktioner; man kan t.ex. se status på laddaren, statistik samt göra inställningar. Det går även att sätta på samt stänga av laddningen via HALOCloud. För att registreringen av samtliga 119 användare ska gå smidigt kommer samfälligheten via ett utskick samla ihop vissa personuppgifter. Utskicket kommer göras i slutet av projektet. Observera att även utan registrering i HALOCloud kommer laddboxen fungera och debiteringen för använd el hamna på rätt faktura, dock har man alltså inte tillgång till ovan nämnda extrafunktioner.

Här finns introduktion och manual för laddboxen och HALOCloud:

Laddbox HALO Introduktion

Laddbox HALOCloud Manual

 

DENNA TEXT KOMMER HÅLLAS KONTINUERLIGT UPPDATERAD MED INFORMATION OM PROJEKTET.

 

Extra information