Med erfarenheter från förra årets myckna badande har styrelsen reviderat ordningsreglerna. Ändringarna innebär en timmes kortare öppettid på kvällen, striktare förutsättningar för hur gäster har tillgång till poolen samt att man inte får ta in cyklar/mopeder på poolområdet. Syftet med ändringarna är att göra tillvaron dräglig för både badande medlemmar och poolskötare om vi får en varm sommar även i år.

Nya ordningsregler för poolen:

  • Poolen är öppen mellan kl. 7.00 - 21.00.
  • Poolen är till för föreningens medlemmar och deras gäster. Antalet gäster ska inte vara för många. Föreningsmedlem ska närvara vid poolen.
  • Allt du tar med dig till poolen och bastun, badleksaker, sopor etc. ska tas med därifrån. Papperskorgen på toaletten är till för använda pappershanddukar.
  • Kom ihåg att stänga poolgrinden efter dig.
  • Duscha före bad och använd badkläder, inte underkläder. Tänk på vattenkvalitén.
  • Bad sker på egen risk, respektera varandra.
  • Undvik höga rop och skrik – tänk på de kringboende.
  • Inget glas eller andra vassa föremål vid eller i poolen.
  • Husdjur och cyklar/mopeder får inte tas in på poolområdet.

 Ha en fantastisk badsäsong!

Extra information