Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de vanliga återvinningscentralerna.

 

2020 kommer den till Tegelhagen (Silverdals kapell, infart P-plats) följande torsdagar kl 16.30-19.30: 

23 jan, 20 feb, 19 mars, 23 april, 14 maj, 11 juni, 9 juli, 6 aug, 3 sep, 1 okt, 29 okt, 26 nov

 

https://www.seom.se/avfall/min-sophamtning/Mobil-AVC-2020  

 

Extra information