Om du har vitvaror för hämtning ska dessa ställas vid sidan av sophuset. Observera att du också måste kontakta Sollentuna Energi och Miljö på telefon 08-623 88 00 för hämtning! De vitvaror som ställs ut ska också märkas med texten ”Anmäld till Kundtjänst för hämtning vecka X”

Hämtning av vitvaror sker (efter kontakt med SEOM) var fjärde vecka.

För mer information, kontakta Lars Andersson, 070-555 96 31.

Extra information