Laddning av elbilar i samfällighetens garage är inte tillåtet

 

På förekommen anledning påminner vi om att det just nu inte är tillåtet att ladda elbilar i samfällighetens garage. Anledningarna till detta är flera:

 

Säkerhet

Samfällighetens elsystem är inte dimensionerat för de strömuttag som normalt förknippas med laddning av elbilar. Det finns alltså en ökad risk för att säkringarna går, och vid långvarig belastning även risk för värmeutveckling i ledningar och kontakter med skador och brand som följd. Elsäkerhetsverket rekommenderar av detta skäl att man inte använder vanliga 220V-kontakter till att ladda elbilar, utan installerar särskilda kontakter för laddning.

 

Ekonomi

Avgiften till samfälligheten beräknas efter husens yta. Det finns inga individuella elmätare kopplade till garagen. Om man regelbundet laddar elbil i garaget gör man alltså av med en oproportionerligt stor effekt, vilket inte är rättvist mot övriga medlemmar i samfälligheten.

 

Eftersom elbilar blir allt vanligare håller samfälligheten på att installera laddboxar för laddning i garagen. Jobbet kommer vara klart december 2019. Tills dess är laddning ar elbilar alltså inte möjligt.

 

Extra information