Städdag 18 april kl 10.00

Årets vårstädning kommer att genomföras på lördagen den 18 april kl 10.00.

Alla medlemmar i samfälligheten är välkomna att hjälpa till med arbetet! Du får möjlighet att prata med grannarna och njuta av vårsolen. Styrelsen räknar med att minst en person per hushåll ställer upp och hjälper oss hålla vårt område städat och snyggt.

Kvartersombudet för respektive närområde leder städdagen. De kommer att finnas på plats vid start kl. 10.00. Ta med egna redskap som kratta, spade, skottkärra etc.

Städdagen avslutas klockan 12.30. I år är tyvärr den gemensamma fikastunden efteråt inställd.

Det finns möjlighet att lämna trädgårdsavfall vid den markerade platsen snett emot Silverskogens förskola. Där får endast ris, grenar och liknande avfall lämnas. Du får absolut inte lämna jord, sten, byggmaterial eller annat skräp, och inte heller kompostavfall, stubbar eller hela träd.

Det kommer att finnas containrar uppställda på Bävervägens och Minkvägens parkeringsplatser i samband med städdagen. Försök att packa avfallet så utrymmessnålt som möjligt! Det är inte tillåtet att lägga el-avfall i containrarna (lysrör, kylskåp, elapparater etc.). Denna typ av avfall ger straffavgifter vid omhändertagandet av containrarna. Använd istället vår hämtning av vitvaror eller den mobila återvinningscentralen för el-avfall: https://www.seom.se/avfall/min-sophamtning/Mobil-AVC-2020

 

Föreningsstämma flyttad till 25 maj kl 19.00

P.g.a. den eventuella hälsorisk som folksamlingar innebär i dessa tider av Corona-spridning har styrelsen beslutat att flytta samfällighetens årsstämma en månad framåt. Nytt datum är måndagen den 25 maj kl 19.00. Formell kallelse till stämman och mer information kommer ca en månad innan.

Tänk på att stämman är din möjlighet att påverka vad som händer i samfälligheten! Missa inte den chansen, utan se till att ta dig tid att vara med på stämman. Om du har något speciellt du vill ta upp lämnar du in en motion, se nedan.

 

Valberedningen söker ledamöter till styrelsen

Vi har under många år haft en stabil styrelse som med stort engagemang arbetat med den löpande driften och den långsiktiga utvecklingen av Tegelhagens samfällighetsförening. En aktiv styrelse som företräder föreningsmedlemmarnas intressen är en förutsättning för ett trivsamt och attraktivt boende samt lägger grunden för en positiv utveckling av fastighets­priserna. Styrelsearbetet innebär deltagande vid månatliga möten och engagemang i olika, för samfälligheten, betydelsefulla frågor. Viss ersättning utgår, men framför allt är det givetvis av eget intresse vi arbetar. Just nu finns många frågor där viss teknisk kunskap är värdefull. Vi ser gärna kvinnliga intressenter, för att framöver uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Vill du vara med och bidra till ett fortsatt välskött och trivsamt boende i Tegelhagen vänligen kontakta valberedningen. Om du har intresse men först vill veta mer om vad styrelsearbete innebär, kontakta gärna ordförande Per Blixt. Valberedningen når du på:

* Lena Bergmark, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

* Ylva Olsson, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

* Gerhard Eliassen-Lian, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Laddboxarna som beslutades om på extrastämman 2019 är nu installerade och driftsatta. Slutbesiktning och vissa kompletteringar är avslutade.

Allmän information om systemet hittar ni på hemsidan under Anläggningar -> Garage, parkeringsplatser och laddboxar, se direktlänk: www.tegelhagen.se.

Den första månadens drift har avslöjat vissa barnsjukdomar i systemet, i form av att ett fåtal laddboxar sporadiskt kopplar bort sig från internet-uppkopplingen. Detta får till följd att status på dessa laddboxar inte är känd för lastfördelningssystemet, och att man därför inte kan använda Schuko (230V) -uttaget på de bortkopplade boxarna. Laddning av elbil via typ 2-uttaget blir även långsammare när boxen är bortkopplad från internet. Det är som sagt enstaka boxar som har detta problem, och leverantören håller på att försöka lista ut vad problemet är.

Uppdatering 19 februari: De åtgärder som leverantören har vidtagit efter felanmälan förefaller ha fungerat. Den senaste veckan har inga fel observerats. Om någon trots detta har iakttagit något avvikande är styrelsen tacksam om ni omgående rapporterar detta till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

 

 

I november fick alla boende möjlighet att svara på en enkät om framtiden för våra ute-parkeringar. Bakgrunden är att styrelsen har fått signaler om att situationen på parkeringarna är alltmer ansträngd och att det stundtals är svårt att hitta lediga parkeringar. 

74 hushåll (av 119) svarade på enkäten med följande resultat:

Alternativ 1 (vänta och se): 40 röster
Alternativ 2 (inför p-biljetter): 30 röster, varav 18 röstade för kombination med övervakning
Alternativ 3 (bygg bommar): 4 röster

Styrelsen kommer jobba vidare med frågan med vägledning av ovanstående, och återkommer med mer information.

 


Styrelsen genom Dag Ribbing, sekreterare

 

 

Boka in följande datum i kalendern för 2020:

 

Lördag 29 februari: Sista dag att lämna in MOTIONER till årsstämman

Lördag 18 april: Vårens efterlängtade STÄDDAG

Lördag 25 april: KALLELSE och dagordning till årsstämman delas ut

Måndag 25 maj: ÅRSSTÄMMA (kl 19)

 

Sollentuna kommun tog 13 juni 2019 beslut om att anlägga en fotbollsplan vid Tegelhagen, öster om Tegelhagsvägen där Silverskogens förskola idag ligger.

Samfällighetens styrelse är orolig för att detta kommer leda till trafikproblem och parkeringskaos som drabbar oss boende i Tegelhagen. Vi riskerar även att få andra störningar från strålkastare och höga ljud. Styrelsen har haft tre möten med representanter från kommunen för att få dom att ompröva sitt beslut, samt skickat ett brev i samma syfte. Eftersom dessa ansträngningar inte hade någon effekt överklagade styrelsen kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm 1 juli, se Överklagan kommunstyrelsens beslut

10 juli sökte kommunen ändå bygg- och marklov för fotbollsplanen. Bygglovsenheten har därefter erbjudit ägarna av Handkvarnen 1-7 och Handsågen 1, 4-8 att i ett grannhörande lämna synpunkter på ansökan. Samfälligheten är ägare av Handkvarnen 1 och Handsågen 1, och styrelsen har svarat att ansökan bör avslås, med hänvisning till en mängd problem som inte är utredda, se Synpunkter på sökt bygglov. Kommunen drog tillbaka detta bygglov.

Lokaltidningen SollentunaDirekt har intervjuat styrelsemedlemmar, se Artikel i SollentunaDirekt.

I januari 2020 sökte kommunen bygglov på nytt. Återigen fick samfälligheten erbjudande om att lämna synpunkter, se Grannhörande (obs1: stor fil) (obs2: kommunens ritning innehåller en felaktig skala; fotbollsplanen är inte 50 m lång utan 100 m). Denna gång har kommunen gjort vissa utredningar, se BullerutredningMiljöutredning och PM Trafik. Styrelsen har svarat även på detta grannhörande att ansökan bör avslås, se Synpunkter på uppdaterat bygglov.

Om ni har åsikter om ovanstående är ni välkomna att höra av er till styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Styrelsen uppmuntrar även boende att själva höra av sig till kommunens kultur- och fritidsnämnd för att ytterligare förstärka budskapet. 

 

DENNA TEXT KOMMER HÅLLAS KONTINUERLIGT UPPDATERAD

 

 

Extra information