Kabel-TV-nätet är inte en del av Tegelhagens samfällighetsförening, men samfälligheten spelar ändå en viss roll i hanteringen, vilket medlemmarna bör känna till. Förklaring är följande. 

Tidigare ägde samfälligheten ett kabel-tv-nät via koaxialkabel, kopplat till ComHems tjänster. Denna samfällda anläggning avvecklades 2013. Vid nedläggningen beslutades att samfälligheten skulle administrera en s.k. gruppanslutning till ComHem genom ett distributionsavtal, eftersom detta blir billigare än att varje medlem ansluter sig individuellt. För att täcka kostnaden för distributionsavtalet tar samfälligheten ut en månadsavgift från de medlemmar som vill använda kabel-TV-nätet. Månadsavgiften är för närvarande 24 kr/månad/medlem. Våren 2021 gick ComHem och Tele2 ihop under namnet Tele2 som nu sköter abonnemang och drift. Detta innebär att:

  • Om ni idag inte betalar för Tele2:s tjänster via kabel-TV-nätet men vill påbörja ett abonnemang ska ni anmäla detta till samfällighetens kassör så påförs avgiften till er kvartalsfaktura från samfälligheten.

  • För mer information, se tele2.se/kundservice/tv-och-play/kom-i-gang-med-grundutbudet.
  • De med abonnemang kan utan kostnad beställa tjänsten 'Tele2 Play Grundutbud' hos Tele2. Följ länken ovan för mer information om detta.
  • Om ni inte längre vill använda Tele2:s tjänster via kabel-TV-nätet kan ni anmäla detta till samfällighetens kassör så tas avgiften bort från er kvartalsfaktura från samfälligheten.

 

Extra information