Under 2019 lät samfälligheten Fjärrvärmebyrån göra en utredning av olika handlingsalternativ för vårt fjärrvärmenät. Detta är rapporten:

Fjärrvärmebyråns rapport

 

Extra information