Samfällighetens omfattning

Samfälligheten omfattar följande:

  • Fjärrvärmeanläggningar
  • Kvarterslokal
  • Pool och poolhus med bastu
  • Garage och parkeringsplatser
  • Lekplatser
  • Lokalgator och gångar inklusive belysning
  • Vissa grönytor

För löpande förvaltningen av samfällighetens egendomar ansvarar samfällighetens styrelse. Alla medlemmar bidrar genom deltagande i regelbundna aktiviteter (t.ex. städdagar och poolskötsel) samt periodvis deltagande i styrelsearbete. Det är vårt gemensamma ansvar att samfällighetens egendomar sköts på ett bra sätt. Mer information om detta kan du få från styrelsemedlemmarna eller från ditt kvartersombud.

Avgift till samfälligheten

Avgiften till samfälligheten betalas kvartalsvis och omfattar fjärrvärme (både värme till radiatorerna och varmvatten till kranarna) och kostnader för underhåll och reparationer av samfällighetens egendom (t.ex. plogning av vägar, målning av kvartershus och pool m.m.). För varmvattnet betalas varje kvartal en schablonsumma; sedan görs en årlig avräkning så att varje boende betalar för den mängd varmvatten som de facto utnyttjats. Fjärrvärmekostnaden fördelas ut på varje hushåll proportionellt mot andelstalet (som beräknats utifrån husets storlek).

Kontakta styrelsen före ombyggnader

För att säkerställa att ombyggnaden är i enlighet med samfällighetens anläggningsbeslut ska du kontakta styrelsen innan du bygger om eller bygger till. Detta gäller i första hand uppvärmningen eftersom fjärrvärmesystemet är en del av samfälligheten. Till exempel är det med ovanstående debiteringssystem inte tillåtet att göra utbyggnader som gör att fjärrvärmekonsumtionen i huset ökar i väsentlig grad.

Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen på den här hemsidan.

Kvarterslokal

Samfällighetens kvarterslokal kan hyras för t.ex. fester eller barnkalas. Vi hyr bara ut lokalen till boende i samfälligheten. Det kostar 200 kr i hyresavgift. För barnkalas är avgiften 50 kr. Avgiften betalas i förskott då nyckeln eller kod lämnas ut. Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill boka lokalen. Var vänlig respektera de regler som gäller för kvarterslokalen vid uthyrning: ... Regler och rekommendationer.

Pingisspel

Det finns ett pingisbord i kvarterslokalen, och pingisspel kan ske mot utkvittering av nyckel hos lokalansvarig. Endast fastighetsägare (vuxna personer) får kvittera ut nyckeln. Fastighetsägaren ska personligen besiktiga lokalen och lämna tillbaka nyckeln till lokalansvarig när pingisspelarna är färdiga. Pingisspelare får inte använda porslin och ska ta med sig eventuella sopor. Fastighetsägaren är personligen ansvarig för eventuell skadegörelse. Nyckel lämnas tillbaka senast kl. 22.00.

Bastu

I poolhuset finns bastu med tillhörande duschar. Bastutid kan bokas på listan som sitter i poolhuset. Nyckel till bastun finns hos respektive kvartersombud och kan kvitteras ut av fastighetsägaren, som också personligen lämnar tillbaka nyckeln. Den som kvitterar ut nyckeln ansvarar för att bastun lämnas städad och att dörren är låst.

Pool

Varje fastighetsägare har möjlighet att kvittera ut en nyckelbricka till poolområdets grind samt har en egen nyckel till omklädningsrummet. Om nyckelbrickan tappas bort erhålls en ny för 200 kr och den borttappade brickan spärras. Poolen är öppen under säsongen alla dagar i veckan mellan 07.00 – 21.00. Ordningsregler finns uppsatta inom poolområdet. För att poolen ska kunna hållas i gott skick behövs hjälp från frivilliga som tar hand om poolen under en vecka vardera. Anmäl dig till någon i styrelsens poolgrupp så bidrar du till att poolen kan hållas öppen (listan brukar även cirkuleras på vårens städdag). En förutsättning för poolens öppnande är att det finns poolskötare anmälda för hela säsongen. Husdjur får inte vistas inom poolområdet.

Stege att låna

Föreningen har en extra lång stege som kan lånas av medlemmarna. Den hänger vid poolhuset och skall återlämnas direkt efter avslutat arbete.

Parkering

Till varje hushåll hör en garage- eller carportplats. Dessutom finns ett antal parkeringsplatser tänkta för besökande och för andrabilar. De får inte användas för permanent uppställning av bilar eller andra föremål. Se vidare samfällighetens regler och rekommendationer (finns bifogade). Observera att parkeringsförbud enligt vägskyltarna gäller i vändzonerna.

Städdagar

Varje år hålls två städdagar, en på våren och en på hösten. Vid städdagarna hjälps alla hushåll i samfälligheten åt att hålla våra gemensamma egendomar i gott skick. Det är dessutom ett bra tillfälle att träffa de andra boende i området.

Släpvagnen

Samfälligheten äger en släpkärra att användas för gemensamma arbeten vid städdagar etc. Denna kan även hyras av medlemmar i Tegelhagens samfällighetsförening för privat användning. Regler för uthyrning hittar du på: ... Regler och rekommendationer..

Bortforsling av grenar

Samfälligheten har ordnat en plats vid sidan av Tegelhagsvägen där medlemmar kan lägga både samfällighetens och privata grenar. Den entreprenör vi anlitar för bortforsling kör detta i en flismaskin, så grenarna ska vara mellan c:a 0,5 - 7 cm tjocka, annars får vi betala extra för att dom ska sortera bort kompost och annat skräp. INGEN KOMPOST får alltså läggas på den högen. Samfälligheten har ingen gemensam kompost utan detta får varje hushåll sköta.

 

Vi hoppas att ni ska trivas i Tegelhagen!

Styrelsen i samfälligheten

Extra information