Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de vanliga återvinningscentralerna.

 

2021 kommer den till Tegelhagen (Silverdals kapell, infart P-plats) följande torsdagar kl 16.30-19.30: 

7 jan, 4 feb, 4 mars, 8 apr, 6 maj, 3 juni, 8 juli, 5 aug, 2 sept, 7 okt, 4 nov, 2 dec

 

 

https://www.seom.se/globalassets/avfall/dokument/mobilavc_2021_turlista_v4.pdf  

 

Extra information