Om du har vitvaror som du vill slänga kan dessa ställas vid sidan av sophuset. Observera att du också måste kontakta Sollentuna Energi och Miljö på telefon 08-623 88 00 för hämtning! De vitvaror som ställs ut ska också märkas med texten ”Anmäld till SEOM Kundtjänst för hämtning vecka X”.

Hämtning av vitvaror gör SEOM (efter din kontakt med deras kundtjänst) var fjärde vecka.

Extra information