Ansvarig för området: Dennis Johansson, se Kontaktuppgifter

 

I vårt område finns två sophus, ett vid Minkvägens parkering och ett vid Bävervägens parkeringsplats. Där finns soptunnor för hushållssopor och komposterbart material. Vi har också hämtning av vitvaror, se mer i informationen om grovsopor:
Grovsopor

 

Syfte med anläggningen

Syfte med anläggningen är att samtliga hushåll i samfälligheten skall kunna tömma sina sopor på en eller flera platser inom samfälligheten.

 

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Tidigare fanns en soptunna per fastighet. Numera har samfälligheten gemensamma sopstationer med tunnor för matavfall respektive hushållssopor. Varje hushåll betalar efter vikttaxa utslaget på antalet hushåll i samfälligheten. Sollentuna Energi skickar ut en faktura till varje hushåll.

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!