Ansvarig för området: Anders Klingström och Lena Lindmark, se Kontaktuppgifter

 

Alla husägare i Tegelhagens samfällighet är delägare i poolområdet som består av en vuxenpool, en barnpool, en bastu och omklädningsrum samt utemöbler till trädgården. Poolen är öppen sommartid, exakta dagar för öppnande och stängning är väderberoende men det brukar vara öppet för bad från början av maj till mitten av september. 

Skötsel

Det är vi som bor i området som ansvarar för poolområdets skötsel och omvårdnad. För att fördela arbetsbördan får områdets kvartersombud i början av varje säsong en lista med veckor då ansvariga för poolskötseln kvällstid sökes. Poolansvaret omfattar 1 vecka från söndag kväll till lördag kväll veckan efter. Vid behov blir man upplärd av tidigare poolansvarig under söndagens rengöring som är mer omfattande än övriga kvällars rengöring.
 

Syfte med anläggningen

Syftet med poolanläggningen är att ge alla i samfälligheten och våra gäster möjlighet till fritt bad i tempererad utomhuspool och bastu. Poolen skall kunna användas av alla i Tegelhagens Samfällighetsförening och ska fungera för både barn, tonåringar och vuxna.

Poolen hålls öppen under den del av året då det går att bada utomhus. Det är normalt från början av maj till slutet av september.

Bastun bokas och används av en familj i taget, nyckel hämtas hos kvartersombudet.

 

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Poolområdet är från 1978 och byggdes samtidigt som resten av området. Det finns två pooler.

Den stora poolen är ca 12,5 x 5 meter stor. Djupet varierar mellan cirka 1 och 1,7 meter. Lilla runda poolen är ca 4 meter i diameter och 3 decimeter djup. Runt poolerna finns trädäck och gräsmatta. Ett staket finns mellan stora och lilla poolen för att hindra de minsta barnen från att komma för nära den djupa poolen. Hela området är inhägnat med ett 2 meter högt Gunnebo stängsel. Varje familj har egen nyckel till poolområdet.

Till poolen hör poolhuset med förråd, toalett, bastu och poolmaskinrum. Bastun består av basturummet och en duschavdelning med två duschar och ett handfat. Till denna del krävs speciell nyckel för att komma in. I maskinrummet finns sandfilter, cirkulationspumpar och poolvärmare. Stora poolen värms av fjärrvärme medan lilla poolen värms med el. Två utomhusduschar finns för badande.

Uppvärmning och el till poolområdet mäts inte separat. Kostnaden hamnar i den gemensamma potten för el och fjärrvärme.

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!

 

Extra information