Ansvarig för området: Richard Lundblad och Lena Lindmark, se Kontaktuppgifter

 

Samfälligheten har grönområden framför allt i anslutning till p-platser, lekplatser, kvarterslokal och pool. Vi har dessutom två kullar med naturmark och en yta med planterade träd mitt i området kring Bävervägen. Kartorna nedan visar vilken mark som tillhör samfälligheten.

Karta 1 Karta 2

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!

 

Extra information