Ansvarig för området: Anders Enebjörk, se Kontaktuppgifter

 

Syfte med anläggningen

Syftet är att tillhandahålla parkering för boende och besökande till boende i samfälligheten.

 

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

112 garage byggdes samtidigt som resten av området 1978. Ytterligare ett garage samt carportarna byggdes 1984 samtidigt som radhusen. Det finns 113 garage och 6 carportar i samfälligheten. På stora Bäver finns 36 garage och på lilla Bäver finns 19 garage och 6 carportar. På Minkvägen finns 58 garage.

Garagen, som är föreningens gemensamma egendom, är enbart avsedda att parkera bilar i, d.v.s. de får inte användas som allmänt förrådsutrymme. Varje hushåll ansvarar för att rengöra sitt garage regelbundet. Varje hushåll ansvarar också för att hålla sin garagedörr låst.

Parkeringsplatserna anlades 1978 samtidigt som resten av området. Det finns totalt 50 parkeringsplatser på Bävervägens två parkeringsytor och 45 parkeringsplatser på Minkvägen. Platserna är avsedda för registrerade fordon som tillhör boende eller besökande till boende.

 

Tidigare reparationer och kommande renoveringar

Se Underhållsplanen för mer information!

 

Extra information